Miljøpolitik - Randers Kemiske Industri:

 

  • Vi forpligter os til at have ajourført miljøpolitik og miljømål, der er tilpasset den aktuelle samfundsmæssige udvikling.
  • Vi forpligter os til en løbende forbedring af virksomhedens samlede miljøindsats.
  • Vi forpligter os til løbende at finde alternative råvarer, der er mindre miljøbelastende, hvor dette er muligt.
  • Vi vil samarbejde med underleverandører i forbindelse med brug af alternative råvarer med mindre miljøbelastning.
  • Vi vil informere kunder omkring korrekt anvendelse af vore produkter samt bortskaffelse af tom emballage for derigennem at gøre vore kunder/brugere miljøbevidste.
  • Vi vil dokumentere bortskaffelse af produktrester/brugt emballage, der kan skade miljøet.
  • Vi vil informere og uddanne vore medarbejdere omkring arbejdsmiljø og miljøstyring.
  • Affald af produktionsvand fra demineraliseringsanlæg genbruges ved produktion og rengøring.
  • Vi forpligter os til at overholde alle miljøkrav i overensstemmelse med dansk lovgivning og relevante myndighedskrav.
  • Vi forpligter os til at offentliggøre vor miljøpolitik.

22/11-2022